Možnosti napájania mikrokontroléra Arduino nano

21. 09. 2020 | 13:09

Spomedzi produktov spoločnosti Arduino je prototypová doska Arduino nano jednou z najpoužívanejších najmä kvôli výhodám plynúcim z jednoduchého programovania a následnej implementácie do potrebnej funkčnej zostavy. Tento typ mikrokontroléra má špeciálne využitie predovšetkým v oblasti automatizácie, či už ide o drobné amatérske projekty domáceho kutilstva, alebo o väčšie systémové prvky. Hlavnou charakteristikou produktov spoločnosti Arduino je ich open-source riešenie s predpripravenými komponentami, ktoré sú na doske pevne osadené, a ktoré je možné doplniť o ďalšie moduly bez nutnosti spájkovania. Pripojenie do elektrickej zostavy je riešené prostredníctvom kompatibilných konektorov, ktoré sa jednoducho nacvaknú do pripravených vstupov.

Aplikácie a programovanie mikrokontroléra Arduino nano

Kontrolér Arduino nano obsahuje celkovo 22 vstupov (14 digitálnych a 8 analógových) umožňujúcich pripojenie rôznych riadených komponent, s ktorými komunikuje prostredníctvom troch rozhraní – I2C, SPI a sériového rozhrania. Programovanie je riešené pomocou špeciálneho IDE prostredia vyžadujúceho pripojenie kontroléra k počítačovému zariadeniu s bežným operačným systémom cez USB-mini port. IDE prostredie je založené na programovacom jazyku C++, veľmi intuitívne a naviac sa v ňom dá rýchle orientovať pomocou detailných návodov, ktoré sú voľne dostupné z príslušnej webovej stránky. Okrem programovania uvádzajú návody i základné schémy zapojenia do elektrickej zostavy pre konkrétne aplikácie, ktorými sú najmä riadenie automatizačných prvkov inteligentných riešení pre domácnosti či kancelárie.

Napájanie mikrokontroléra Arduino nano

Ako hlavná prednosť tohto kontroléra je vedľa veľkosti uvádzaná predovšetkým variabilita napájania. To je možné realizovať tromi spôsobmi podľa toho, či kontrolér slúži k stabilnému ovládaniu pevne inštalovaných automatizačných technológií, alebo sa využíva pre prenosné aplikácie, a to:

  • pomocou USB kábla
  • pomocou akumulátora alebo batérie
  • priamo zo siete pomocou adaptéra

Napájanie prostredníctvom zabudovaného USB portu sa používa hlavne pro programovaní. Mikrokontrolér tak nie je potrebné mať pripojený k ďalšiemu zdroju napätia, napája sa sám zo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Tento systém po odpojení od zariadenia nie je veľmi využívaný najmä vďaka dvom ďalším možnostiam, ktorými sú napájanie cez súosý konektor a cez piny GND, VIN a 5V (vždy sa využívajú dva piny – buď dvojica VIN a GND, alebo dvojica GND a 5V). Ak chcete Arduino nano využívať ako prenosnú riadiacu jednotku, je možné ho napojiť priamo na batériu pomocou pinov VIN a GND, spôsob zapojenia však musí vždy zohľadňovať napätie konkrétneho zdroja. Mikrokontrolér môže ďalej slúžiť tiež ako zdroj napätia pre ďalšie súčasti zostavy a externé moduly, a to prostredníctvom pinov GND, VIN a 5V.

Autor: Števo Mačák