Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby p. Kiraly Viktora - Webnet solutions s.r.o. (ďalej len "Webnet solutions") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Webnet solutions zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


Webnet solutions si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Webnet solutions alebo tretích strán zmluvne viazaných s Webnet solutions. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Webnet solutions.


Všetky osobné údaje získava Webnet solutions od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.